Ponudba delavcev

Workforce d.o.o. v skladu z odpovedjo naročil izvaja odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Z namenom preprečitve ali omejitve prenehanja delovnega razmerja želimo presežnim delavcem ponuditi možnost dela pri naših drugih uporabnikih.

Seznam zaposlenih po izobrazbi, delovnih izkušnjah in datumu objave

Št. zap. Izobrazba Delovne izkušnje Datum objave
4650 kmetijsko podjetniški tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
5319 vodovodni instalater proizvodni delavec 19.5.2020
9425 cvetličarka proizvodni delavec 19.5.2020
6501 cvetličar proizvodni delavec 19.5.2020
11758 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
11934 zidar proizvodni delavec 19.5.2020
12317 gastronomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
12605 ekonomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
13315 pomočnik pri tehn.gradnje proizvodni delavec 19.5.2020
14582 diplomirani ekonomist proizvodni delavec 19.5.2020
17395 frizer proizvodni delavec 19.5.2020
22798 ključavničar varilec proizvodni delavec 19.5.2020
22756 ekonomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
24030 prodajalec proizvodni delavec 19.5.2020
25223 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
25483 klepar proizvodni delavec 19.5.2020
25991 tehnik zdravstvene nege proizvodni delavec 19.5.2020
11200 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
11250 gastronom hotelir proizvodni delavec 19.5.2020
11232 tekstilni konfekcionar proizvodni delavec 19.5.2020
15651 ekonomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
15558 gastronosmko hotelirski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
22396 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
2264 pomočnik v biotehniki in oskrb proizvodni delavec 19.5.2020
5048 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
5342 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
2248 ekonomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
9101 vzgojitelj predšolskih otrok proizvodni delavec 19.5.2020
9679 bolničar proizvodni delavec 19.5.2020
9904 prodajalec proizvodni delavec 19.5.2020
11877 prometni tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
7945 gostinsko turistični tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
13140 poslovni tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
13512 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
20139 gastronomski tehnik proizvodni delavec 19.5.2020
24378 slaščičar proizvodni delavec 19.5.2020
10607 pomočnik vzgojitelja proizvodni delavec 19.5.2020
24382 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
24383 kuhar proizvodni delavec 19.5.2020
24561 osnovna šola proizvodni delavec 19.5.2020
23458 gastronomski tehnik monter električar 19.5.2020
6361 gradbinec-dimnikar monter ključavničar 19.5.2020